Rok 2018 přináší finanční novinky pro rodiny


Největší novinka je otcovská dovolená
Od 1. Února 2018 může novopečený otec uplatnit nárok na otcovskou dovolenou. Lze ji čerpat v nepřerušovaně týden v prvních šesti týdnech života dítěte. Cílem je usnadnit šestinedělí mamince a přispět k lepšímu vztahu otec-dítě. Po dobu čerpání otcovské má muž nárok na 70% procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Počítá se tedy stejně jako mateřská. Bezesporu je to plus pro páry, které se rozhodly pro první miminko a často si neumějí představit, jak může být šestinedělí pro ženu a celkově pro pár náročný.
novorozeně mezi rodiči.jpg
Více peněz pro dvojčata, trojčata a vícerčata
Více dětí rovná se větší náklady, logické. Proto od roku 2018 rodičovský příspěvek vzrostl z 220 000 na 330 000 korun. Pro maminky s jedním miminkem se nic nemění, zůstává částka 220 tisíc korun. Pro všechny rodiče se však změnila možnost čerpání těchto částek. Rodičovský příspěvek lze vyčerpat například již během roku, což by rodinám mělo přinést vyšší měsíční příjem a rovněž umožnit ženě dřívější návrat do práce.
Na první dítě vyšší daňová sleva
Zatím co v roce 2017 se novinky v daňových slevách týkaly pouze rodičů dvou a více dětí, tento rok si polepší i rodiny s jedním dítětem. Letos lze uplatnit na první dítě sleva 1267 korun měsíčně, což je o 150 korun více. Roční daňová sleva na dítě tak bude činit 15 204 korun. Sleva na druhé dítě zůstává ve výší 19 404 kč, na třetí a další děti jde o částku 24 204 korun. Pokud se jedná o dítě ZTP/P, částka se zdvojnásobuje.
pět hromádek mincí.jpg
Školkovné až 12 200 korun
Finanční změna nastala i u školkovného. Může uplatnit jeden z rodičů, pokud vyživované dítě navštěvuje školku. Lze uplatnit pouze výši prokazatelnou s výdaji spojené s pobytem dítěte v tomto vzdělávacím zařízení. Oproti loňskému roku, kdy byla možnost uplatnit částku 11 tisíc, od roku 2018 jde o maximálně 12 200 korun. To se násobí počtem dětí umístěných ve školce. Odečítá se od přímo vypočítané daňové povinnosti. Nutné mít od školky potvrzení o výši nákladu spojených s docházkou dítěte. Často jeden z rodičů uplatňuje slevu na dítě a druhý rodič školkovné.
Jak lze vidět, rok 2018 přinesl řádu finančních změn pro rodiny. Stát se tak rozhodl bojovat s klesající porodnosti a zlepšit finanční situaci rodin. Jestli to bude stačit, ukáže čas.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.